Tak wygląda menu lunchowe w tym..

Tak wygląda menu lunchowe w tym..
Tak wygląda menu lunchowe w tym tygodniu! Zapraszamy!
Tak wygląda menu lunchowe w tym..
Beef and Pepper Steak house and bar. Steki i burgery