Czy jest coś bardziej szalonego od testów nowego..

Czy jest coś bardziej szalonego od testów nowego..
Czy jest coś bardziej szalonego od testów nowego prototypu From Space na ludziach kochających macki i piwo? 3city Boardgamers Owszem. Testowanie nowej wersji instrukcji przekładając ją na angielski w locie. Spotykamy się w najbliższą środę w Graciarnia. Is there anything more silly than testing the new From Space prototype on people who love tentacles and beer? 3city Boardgamers Yes, of course. Testing the new version of the instruction, translating it into English on the run. We meet this Wednesday in Graciarnia. Bad english, "bad taste" , bad sense of humor ;) CU
Czy jest coś bardziej szalonego od testów nowego..
From Space