Creepy Co. Beistle Goofy Jack-O-Lantern Collectible Plush, , hi-res