4 czerwca 1989 przy Pl. Zbawiciela... To był ten..

4 czerwca 1989 przy Pl. Zbawiciela...
To był ten..
4 czerwca 1989 przy Pl. Zbawiciela... To był ten dzień. Pierwszy dzień wolności!
4 czerwca 1989 przy Pl. Zbawiciela...
To był ten..
Ministerstwo Kawy