🎂 Najlepsze życzenia z okazji urodzin..

🎂 Najlepsze życzenia z okazji urodzin..
🎂 Najlepsze życzenia z okazji urodzin składamy naszemu Kubie Jakub Krysa - managerowi Rock'n'Roll Tattoo and Piercing Kraków!!!
🎂 Najlepsze życzenia z okazji urodzin..
Rock'n'Roll Tattoo and Piercing – Chain of custom tattoo and piercing studios