85 YOU ARE BEAUTIFUL DOLLS GAAN AL NAAR GAMBIA..

85 YOU ARE BEAUTIFUL DOLLS GAAN AL NAAR GAMBIA..
85 YOU ARE BEAUTIFUL DOLLS GAAN AL NAAR GAMBIA ....πŸ’ƒπŸΏπŸ’•πŸ’ƒπŸΏπŸ’•πŸ’ƒπŸΏ We streven naar 150 dus doe je ook nog mee?? Maak je eigen bedrag(je) over door n TIKKIE betaling ...klik de link 😁 .... Elke euro is meegenomen https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=J6JHtDvjicv4KYMjx5iUOJRAsjYW0G7O
85 YOU ARE BEAUTIFUL DOLLS GAAN AL NAAR GAMBIA..
THE GAME STORY | coloured-goodies